!از کجا شروع شد؟

داستان ما

در منطقه نیم میلیون نفری طبرسی هیچ مرکزی برای ارائه خدمات درمانی شبانه روزی وجود نداشت

سر انجام در سال 1385 به همت آقای دکتر فتاحی و خانم دکتر طبق فروش، اولین درمانگاه و داروخانه شبانه روزی در منطقه طبرسی شمالی تاسیس شد

پس از گذشت حدود 4 سال به دلیل تقاضای شدید مردم منطقه به خدمات درمانی، مکان کلینیک به مکان فعلی خود در نبش طبرسی شمالی 17 منتقل شد

به دستور آقای دکتر فتاحی، ریاست محترم کلینیک شبانه روزی طبرسی و برای رفاه حال مردم منطقه، ساختمان کلینیک نوسازی شده و بخش های جدیدی به آن افزوده شد

مهارت‌ها

کلینیک طبرسی

:عدد های زیر نشان دهنده میزان رضایت مردم از خدمات مختلف کلینیک می باشد

پزشک عمومی 85%
دندانپزشکی 89%
دیالیز 92%
داروخانه 83%
پرستاری 84%

چرا مردم ما را انتخاب می‌کنند؟

چون کیفیت برای‌شان اهمیت دارد

گواهینامه‌ ها

درباره ما

درمانگاه و داروخانه شبانه روزی طبرسی، بیش از ۱۳ سال است که در منطقه بلوار طبرسی شمالی در حال خدمت رسانی به زائرین و مجاورین حضرت رضا (ع) می‌باشد.

ساعات کاری

شبانه روزی

راه‌های ارتباطی

Phone: 051 3212 0005نبش طبرسی شمالی 17Get Directions